Valdes locekļi

Valdes sastāvs ievēlēts: 26.03.2020. 

Pilnvaru termiņš līdz 2024.gadam.

LASS Valdes priekšsēdētāja

Agita Ābele (LSPA)

Valdes locekļi

Česlavs Mateikovičs (LBTU)

Egons Lavendelis (RTU)

Sanita Sveile (RTU)

Ilvis Ābeļkalns (LU)

Uģis Bisenieks (LU)

Inguna Minusa (RSU)

Sergejs Saulīte (LSPA)

Dalies