Biedri

JURIDISKIE BIEDRI:

1. Latvijas Universitāte

2. Rīgas Tehniskā universitāte

3. Biznesa augstskola “TURĪBA”

4. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

5. Rīgas Stradiņu universitāte

6. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

7. Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija

8. Daugavpils Universitāte

9. Rīgas Ekonomikas Augstskola

10. Transporta un Sakaru Institūts

11. Ventspils Augstskola

12. Liepājas Universitāte

13. Vidzemes Augstskola

14. Banku Augstskola

ASOCIATĪVIE BIEDRI:

1. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija

2. Valsts policijas koledža

3. Valsts Robežsardzes koledža

4. Rīgas Valsts tehnikums

5. Latvijas Jūras akadēmija

BIEDRU SARAKSTI:

Pieteikuma veidlapa

Juridiskie biedri

Asociatīvie biedri