Kontakti

Latvijas Augstskolu sporta savienība

Reģistrācijas numurs: 40008022275
Juridiskā adrese: Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006
Banka: AS SEB Unibanka
Konts: LV31UNLA0003200700808
Tālrunis: +371 67543419
Fakss birojā: 
+371 67543419

Latvian University Sports Federation

Registration number: 40008022275
Adress: Brivibas gatve 333, Riga, LV-1006
Bank: AS SEB Unibank
LV31UNLA0003200700808 SWIFT: UNLALV2X

Agita Ābele

LASS prezidente Agita Ābele

Tālrunis: +371 29517996

E-pasts: agita.abele@lspa.lv

LASS izpilddirektore Kitija Seņkāne

Tālrunis: +371 28684397

E-pasts: studentusports@lspa.lv

Ilona Upīte

LASS grāmatvede Ilona Upīte

Tālrunis: +371 29574179
E-pasts: ilonabuba50@inbox.lv