Semināri

VEBINĀRS “TRENERU UN AUGSTU SASNIEGUMU STUDENTU SPORTA KOMPETENČU PILNVEIDE” (16 st.)

LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA SADARBĪBĀ AR LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJAS PADOMI UN LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJU ORGANIZĒ

2020.gada 19. un 20.novembrī

VEBINĀRU

„Treneru un augstu sasniegumu studentu sporta kompetenču pilnveide” (16st.)

Mērķauditorija: LASS biedri un sporta speciālisti, kā arī sertificētie Latvijas sporta veidu treneri.

Vebināra saturs un tēmas: 

Teorētiskās lekcijas:

  • Sporta uzturs (lekt. Alise Kindzule);
  • Nevalstiskās sporta organizācijas Eiropas jauniešu sporta kontekstā (lekt. Andra Priedniece);
  •  Iekšējā pozitīvā runa – tās izveide un pielietošana (lekt. Agita Ābele);
  •  Augstas intensitātes treniņi ātrspēka attīstīšanā (lekt. Voldemārs Arnis).

Teorētiski-praktiskās lekcijas:

  • Sadarbības psiholoģiskie aspekti sporta komandā (lekt. Airisa Šteinberga);
  • Traumu prevencija un profilakse komandu sporta veidos (lekt. Alvis Paeglītis).

Norise: Vebinārs tiek organizēts viesnīcā “Mercure Riga Centre”, Elizabetes ielā 101. Vebināra sākums 2020.gada 19.novembrī plkst. 9:00 (Reģistrēšanās klātienē no 8:45 – 9:00) un 20.novembrī plkst. 9:00 (Reģistrēšanās klātienē no 8:45 – 9:00).

Dalībnieki vebināra noslēgumā saņem apliecību, kura akceptēta treneru sertifikācijas procesā.

Pieteikšanās: Vebināram lūdzam pieteikties  līdz 2020.gada 17.novembrim (vietu skaits klātienē ir ierobežots!): Latvijas Augstskolu sporta savienības biedriem un starptautiskās studentu sporta kustības dalībniekiem vebinārs ir bez maksas, citiem interesentiem dalības maksa 50,00 EUR par abām dienām.

Pieteikties vebināram iespējams zvanot telefoniski: +371 28684397 (Kitija) vai rakstot uz e-pastu studentusports@lspa.lv. Piesakoties jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, pārstāvētā organizācija un e-pasts.  

Sīkāka informācija www.studentusports.lv

Tel.- +371 28684397
LASS izpilddirektore Kitija Seņkāne
E-pasts: studentusports@lspa.lv

Dalies

Citi raksti