Semināri

VEBINĀRS “TRENERU UN AUGSTU SASNIEGUMU STUDENTU SPORTA KOMPETENČU PILNVEIDE” (8 st.)

LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA, SADARBĪBĀ AR LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMI UN LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJU ORGANIZĒ 2021.gada 27.maijā VEBINĀRU „Treneru un augstu sasniegumu studentu sporta kompetenču pilnveide” (8 st.) Mērķauditorija: LASS biedri un sporta speciālisti, kā arī sertificētie Latvijas sporta veidu treneri. Vebināra saturs un tēmas:  Inovatīvas metodes pedagoģijā un mērķu noteikšanas stratēģijas (Asoc.prof., Mg.Psych., LU docētaja…

Turpināt lasīt
Semināri

VEBINĀRS “TRENERU UN AUGSTU SASNIEGUMU STUDENTU SPORTA KOMPETENČU PILNVEIDE” (16 st.)

LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA SADARBĪBĀ AR LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJAS PADOMI UN LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJU ORGANIZĒ 2020.gada 19. un 20.novembrī VEBINĀRU „Treneru un augstu sasniegumu studentu sporta kompetenču pilnveide” (16st.) Mērķauditorija: LASS biedri un sporta speciālisti, kā arī sertificētie Latvijas sporta veidu treneri. Vebināra saturs un tēmas:  Teorētiskās lekcijas: Sporta uzturs (lekt. Alise Kindzule); Nevalstiskās sporta organizācijas Eiropas […]

Turpināt lasīt
Semināri

SEMINĀRS “TRENERU UN AUGSTU SASNIEGUMU STUDENTU SPORTA KOMPETENČU PILNVEIDE”

LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA SADARBĪBĀ AR LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJAS PADOMI UN LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJU ORGANIZĒ 2019.gada 23.maijā SEMINĀRU „Treneru un augstu sasniegumu studentu sporta kompetenču pilnveide” (8. st.) Mērķauditorija: 30.Pasaules Vasaras Universiādes treneri un sportisti, LASS biedri un sporta speciālisti, kā arī sertificētie Latvijas sporta veidu treneri. Semināra saturs un tēmas: Teorētiskās un praktiskās lekcijas – CIGUN programmēšana […]

Turpināt lasīt