IDUS Latvia

TIEK IEVĒLĒTA JAUNĀ LASS VALDE TURPMĀKAJIEM 4 GADIEM

Ceturtdien, 26.martā, attālināti, izmantojot  Skype LASS office grupu, norisinājās Latvijas Augstskolu sporta savienības (LASS) biedru konference.Konferences galvenais uzdevums bija ievēlēt jauno LASS Valdi uz nākamajiem četriem gadiem. No 13 LASS juridiskajiem biedriem dalību konferencē ņēma 11 biedri, augstskolas. Konferencē tika ievēlētajaunā valde, kas priekšsēdētāja amatu uzticēja vadīt arī turpmāk Agitai Ābelei.

Biedru konferencē piedalījās LSFP valdes izpilddirektors Māris Liepiņš un 11 augstskolu pārstāvji:

 • Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija;
 • Daugavpils Universitāte;
 • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte;
 • Rīgas Stradiņu Universitāte;
 • Ventspils Augstskola;
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;
 • Latvijas Universitāte;
 • Rīgas Tehniskā Universitāte;
 • Biznesa Augstskola “Turība”;
 • Vidzemes Augstskola;
 • Liepājas Universitāte.

Juridiskie biedri ar vienbalsīgu lēmumu LASS valdē apstiprināja sekojošus valdes locekļus:

 1. Agita Ābele – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
 2. Sergejs Saulīte – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
 3. Ilvis Ābeļkalns – Latvijas Universitāte
 4. Uģis Bisenieks – Latvijas Universitāte
 5. Česlavs Mateikovičs – Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 6. Egons Lavendelis – Rīgas Tehniskās Universitāte
 7. Sanita Sveile – Rīgas Tehniskās Universitāte
 8. Aivars Vīnbergs – Rīgas Stradiņu universitāte
 9. Inguna Minusa – Rīgas Stradiņu universitāte

Apsveicam jauno LASS Valdi, novēlot nezūdošu enerģiju, strādājot studentu, izglītības un studentu sporta labā!

Konferences noslēgumā Agita Ābele pateicās par izrādīto uzticību, izteica atzinību ievēlētajiem LASS Valdes locekļiem no Latvijas aktīvākajām augstskolām sporta jomā, kā arī atzīmēja kā īpašu nākamo 4 gadu darbības laiku – ar izaicinājumiem un jauniem nozīmīgiem sporta pasākumiem piesātinātu posmu,kurā cienīgi pārstāvēsim studentu sportu kā Latvijas, tā arī starptautiskā sporta pasaulē!

Informāciju sagatavoja:

LASS izpilddirektore Kitija Seņkāne, studentusports@lspa.lv

Dalies

Citi raksti