Informācija par Latvijas Antidopinga biroja un Bērnu aizsardzības centra iniciatīvu

“Drošs sports – Patiess Sports”

Latvijas Antidopinga birojs kopā ar Bērnu aizsardzības centru izveido iniciatīvu
“Drošs sports – Patiess Sports” ar mērķi informēt sportā iesaistītos par nepieciešamību
ziņot, nebaidīties konsultēties un saņemt atbalstu, zvanot uz Bērnu un pusaudžu
uzticības tālruni, gadījumos, ja jaunietis vai pieaugušais saskarās vai pamana dažāda
veida pāridarījumus sportā, iedrošināt neklusēt un runāt!
Panākumu gūšana sportā ir garš un izaicinošs ceļojums, kas piepildīts ar daudziem
kāpumiem un kritumiem, uzvarām un zaudējumiem. Tieši vecāki un treneri pavada
sportistu visā ceļā, atbalstot sasniegt augstākos sportiskos mērķus. Sports sniedz
jauniešiem daudz vairāk nekā tikai brīvā laika aizpildīšana, sports palīdz iemācīties
vērtības tādas kā drosme, cieņa, uzdrīkstēšanās un mērķtiecība, kas ir tikai dažas no
galvenajām vērtībām, ko mēs iegūstam sportā, bet tās mēs varam arī realizēt ikdienas
dzīvē, aizstāvot bērnam savas tiesības un atklāti runāt, ja bērns saskaras ar netaisnību
un pāridarījumiem pret sevi vai citiem.
“Kā tika novērots vairākās Latvijas Antidopinga veiktajās aptaujās, vairāk kā 30%
sporta organizācijās strādājošo atzīmē, ka ir novērojuši nevēlamu attieksmi un rīcību
nacionālās piederības, orientācijas vai citu apsvērumu dēļ jauniešu sportā Latvijā.
Vienlaikus ceļš uz sporta integritātes attīstību prasa pievērst lielāku uzmanību
uzmākšanās, ņirgāšanās, ļaunprātīgas izmantošanas vai jebkādas citas nepiedienīgas
uzvedības izpausmes sportā. Aptauja starp sporta organizācijām parāda, ka trešdaļai
nav informācijas kāda būtu pareizā rīcība, ja sporta organizācijā notiek kāds pārkāpums,
kas skar uzmākšanos, apsaukāšanos, pavedināšanu, ļaunprātīgu izmantošanu,
ekspluatācija vai citu nepiedienīgu uzvedību trenerim vai kādam sporta darbiniekam
attiecībā uz nepilngadīgo sportistu. Tas nozīmē, ka nepieciešama konsolidēta rīcība, lai
noteiktu, pamanītu un runātu, ja tiek novēroti šādi gadījumi sportā”, stāsta Latvijas
Antidopinga biroja vecākais eksperts izglītības un informācijas jautājumos Ivans
Šapošņikovs.
“Bērniem un pusaudžiem ikdienā ir svarīgi socializēties arī caur sporta aktivitātēm,
kuras sniedz iespēju iepazīties ar vienaudžiem, gūt sasniegumus un uzlabot savu
psihoemocionālo labsajūtu un fizisko veselību. Lai bērni un pusaudži šajā procesā justos
droši un pasargāti, viņiem ir svarīgi būt informētiem kā sevi pasargāt, ja nāktos
saskarties ar jebkāda veida vardarbības formām. Uzticības tālruņa konsultanti sniedz
atbalstu un uzklausa viņu pārdzīvojumus, jo bieži sportā nākas sastapties ar tādiem
izaicinājumiem kā pārlieku lielā fiziskā un emocionālā slodze treniņu procesa, neiecietīga
attieksme no pieaugušo puses, pārlieku stingra disciplīna utt. Reizēm pietiek saņemt
atbalstošu sarunu, sapratni no pieaugušā puses un informāciju par iespējām ziņot par
pārkāpumiem, lai bērnu un pusaudžu labsajūta un dzīves kvalitāte uzlabotos, stāsta

Bērnu aizsardzības centra Bērnu labbūtības veicināšanas departamenta direktores
vietniece Uzticības tālruņa nodaļas vadītāja Lāsma Lagzdiņa.
Iniciatīva uzsver, ka ir iespēja saņemt atbalstu dažādos veidos:
 Psiholoģisku palīdzību iespējams saņemt ne tikai zvanot, bet arī elektroniski,
rakstot: uzticibaspasts116111@bac.gov.lv.
 Palīdzību var saņemt arī tiešsaistē – čata logā www.uzticibastalrunis.lv
mājaslapas sākumā darba dienās no 12.00-20.00!
 Izmantojot aplikāciju “Uzticības tālrunis” un saņem palīdzību jebkurā laikā!


Vairāk informācijas:
Latvijas Antidopinga biroja un Bērnu aizsardzības centra mājaslapās.

Dalies

Citi raksti