Semināri

VEBINĀRS “TRENERU UN AUGSTU SASNIEGUMU STUDENTU SPORTA KOMPETENČU PILNVEIDE” (8 st.)

LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA, SADARBĪBĀ AR LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJU PADOMI UN LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJU ORGANIZĒ

2021.gada 27.maijā

VEBINĀRU

„Treneru un augstu sasniegumu studentu sporta kompetenču pilnveide” (8 st.)

Mērķauditorija: LASS biedri un sporta speciālisti, kā arī sertificētie Latvijas sporta veidu treneri.

Vebināra saturs un tēmas: 

  • Inovatīvas metodes pedagoģijā un mērķu noteikšanas stratēģijas (Asoc.prof., Mg.Psych., LU docētaja Agrita Tauriņa);
  • Sportista tiesiskā aizsardzība (Mg.iur., praktizējoša juriste Baiba Veisa);
  • Ātrspēka attīstīšanas līdzēkļi un metožu īpatnības (Dr.paed., LSPA docētājs Sergejs Saulīte);
  • Muskuļu disbalanss sportā (Dr.paed., RTA docētājs Aivars Kaupužs).

Norise: Vebinārs tiek organizēts tiešsaistē (links tiks nosūtīts dalībniekiem uz viņu norādītajām e-pasta adresēm).

Dalības maksa: Latvijas Augstskolu sporta savienības biedriem un starptautiskās studentu sporta kustības dalībniekiem vebinārs ir bez maksas, citiem interesentiem dalības maksa ir 30,00 EUR.

Pieteikšanās: Vebināram lūdzam pieteikties līdz 2021.gada 25.maijam.

Pieteikties vebināram iespējams rakstot uz e-pastu studentusports@lspa.lv. Piesakoties jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, pārstāvētā organizācija un e-pasts.  

Dalībnieki saņems apliecību par sporta speciālistu profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi 8 stundu apmērā, derīgu sporta speciālistu resertifikācijai.

Jautājumu gadījumā zvanīt uz Tel.- +371 28684397 (Kitija)

Informāciju sagatavoja,

LASS Izpilddirektore Kitija Seņkāne

Dalies

Citi raksti