Semināri

SEMINĀRS “TRENERU UN AUGSTU SASNIEGUMU STUDENTU SPORTA KOMPETENČU PILNVEIDE”

LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA SADARBĪBĀ AR LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJAS PADOMI UN LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJU ORGANIZĒ

2019.gada 23.maijā

SEMINĀRU

„Treneru un augstu sasniegumu studentu sporta kompetenču pilnveide” (8. st.)

Mērķauditorija: 30.Pasaules Vasaras Universiādes treneri un sportisti, LASS biedri un sporta speciālisti, kā arī sertificētie Latvijas sporta veidu treneri.

Semināra saturs un tēmas: Teorētiskās un praktiskās lekcijas – CIGUN programmēšana mūsdienu sportā – augstu sasniegumu sekmēšanai, Dopings un farmācija, Izklupiena un pietupiena izpildes tehnika un to ietekmes izvērtējums treniņa procesā.

Norise: Seminārs tiek organizēts Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, Brīvības gatve 333. Semināra sākums 2019.gada 23.maijā plkst. 10:00 (Reģistrēšanās no 09:30 – 10:00). Dalībnieki semināra noslēgumā saņem LSPA profesionālās pilnveides kursu beigšanas apliecību, kura akceptēta treneru sertifikācijas procesā.

SEMINĀRA DARBA PROGRAMMA PIEEJAMA ŠEIT.

Pieteikšanās: Semināram lūdzam pieteikties līdz 2019.gada 21.maijam (vietu skaits ierobežots): Latvijas Augstskolu sporta savienības biedriem un starptautiskās studentu sporta kustības dalībniekiem seminārs ir bez maksas; citiem interesentiem dalības maksa 30,00 EUR.

Pieteikties semināram iespējams zvanot telefoniski: +371 28684397 (Kitija) vai rakstot uz e-pastu studentusports@lspa.lv. Piesakoties jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, pārstāvētā organizācija un e-pasts.  

Semināra dalībniekiem jāņem līdzi sporta tērps un sporta apavi, jo semināra programmā būs praktiskā lekcija sporta zālē.

Tel.- +371 28684397
LASS izpilddirektore Kitija Seņkāne
E-pasts: studentusports@lspa.lv

Dalies

Citi raksti