SELL spēļu vēsture

Par SELL – Suomi, Eesti, Latvija, Lietuva – studentu spēļu pirmssākumu uzskata 1923.gadā notikušās studentu sporta sacensības Tērbatā.

1924.gadā Rīgā norisinājās II Baltijas valstu studentu olimpiāde (šīs bija SELL spēļu sākotnējais nosaukums).

1929.gadā notika pirmās SELL sacensības ziemas sporta veidos.

1938.gada SELL spēlēs Kauņā pirmoreizi tika iekļauts basketbols un šahs.

Līdz 1939. gadam SELL spēles tika organizētas katrā no četrām dalībvalstīm, studenti ļoti labprāt piedalījās šajās sacensībās, lai pārstāvētu savu valsti.

1940.gads – SELL spēļu organizēšana tika pārtraukta, jo Padomju vara okupēja Baltijas valstu teritorijas. Tomēr studenti savas sportiskās gaitas turpināja piedaloties dažāda mēroga sacensībās, turpinot studentu senās tradīcijas.

1997.gadā Igaunijas pilsētā Tartu tikās pārstāvji no Somijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas un parakstīja deklarāciju par SELL spēļu atjaunošanu.

1998. gada maijā notika SELL studentu spēles (Tartu studentu spēles – toreizējais nosaukums). Tika pilnveidota sacensību programma.

2005. gadā SELL studentu spēles norisinājās Latvijas galvasspilsētā Rīgā.

2009. gadā SELL studentu spēles tika pārceltas uz studentu pilsētu – Jelgavu.

2010.gada maijā studentus uzņēma Igauņi (Tartu)

2011.gads 13.-15.maijā SELL studentu spēles norisināsies Lietuvas pilsētā Kauņā.

Dalies