IDUS Latvia

Latvijas Universitāte izstrādājusi vadlīnijas sporta duālās karjeras atbalstam gan Latvijas, gan Eiropas Savienības augstskolām.

Latvijas Universitāte (LU) projektā “More than gold” izstrādājis vadlīnijas augstākās izglītības iestādēm duālās karjeras atbalstam. LU ir viena no vadošajām augstskolām Latvijā, kura piedāvā atbalstu duālās sporta karjeras studentiem un kā iniciators šim projektam LU vēlas izveidot duālās karjeras atbalsta sistēmu ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas Savienības augstskolās.
Lai gan kopumā šādas atbalsta sistēmas izveide ir laikietilpīgs un sarežģīts process, tomēr vadlīniju izveide ir būtisks solis, lai to īstenotu un palielinātu studentu – sportistu atbalsta iespējas sporta un izglītības apvienošanā.
Sporta organizācijas, treneri un lēmumu pieņēmēji sportā duālās karjeras situāciju vērtē tikai no sportista viedokļa (talantīgi un orientēti uz sporta mērķu sasniegšanu), savukārt profesori un augstskolas administrācija uzskata studentu tikai par zinātniskā grāda pretendentu. No otras puses sportisti tiek pakļauti ne tikai vecāku, treneru un klubu spiedienam, lai sasniegtu labākos sporta rezultātus, bet arī mācībspēku spiedienam, lai izpildītu savas studenta saistības.
Tādējādi lēmumu pieņēmējiem būtu jāuzņemas atbildība par nacionālās duālās karjeras tiesību aktu īstenošanu, kā arī par politikas īstenošanu tieši augstākās izglītības iestāžu līmenī.
Vadlīnijās ir aprakstīti vairāki iespējamie atbalsta veidi – finansiālais atbalsts, infrastruktūra, mentori/tutori, mācību programmu prasības, elastīgs eksāmenu grafiks, sociālais atbalsts un cita veida atbalsts.
Izstrādātās vadlīnijas valstiskam līmenim duālās sporta karjeras atbalstam ir iesniegtas Izglītības un zinātnes ministrijā ar mērķi tās rekomendēt visām pārējām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, kā arī ir nosūtītas visām Latvijas augstākās izglītības iestādēm.
Kopumā projektā piedalījās 6 valstis: Latvijas Universitāte kā projekta vadošais partneris, savukārt, partneru konsorciju veidoja Aleksandru Joana Kuzas universitāte (Rumānija), Sanantonio de Mursijas katoļu universitāte (Spānija), Koimbras Universitāte (Portugāle), Peskaras G. D’Annunzio di. Chieti universitāte (Itālija) un nevalstiskā organizācija “The European Athlete as Student” (Malta).

Vairāk informācijas par sporta duālās karjeras ieteikumiem ir pieejama : https://www.karjera.lu.lv/karjeras-centra-petijumi/karjeras-centra-petijumi/
Vairāk informācijas par projekta rezultātiem : https://morethangold.eu/.Informāciju sagatavoja:
Anda Paegle,
LU Karjeras centrs
Tālr.: 26158998
E-pasts: anda.paegle@lu.lv

Dalies

Citi raksti