EUSA

EUSA Izpildkomitejas tikšanās Varšavā

No 2021. gada 12. līdz 13. novembrim Polijas galvaspilsētā Varšavā notika Eiropas Universitāšu sporta asociācijas (EUSA) jaunievēlētās izpildkomitejas pirmā klātienes sanāksme.

Sanāksmi rīkoja Polijas Universitāšu sporta asociācija (PUSA) sadarbībā ar Varšavas Universitāti, un pasākumu atbalsta arī Starptautiskā universitāšu sporta federācija (FISU). Dalībniekus saimnieku vārdā sveica PUSA ģenerālsekretārs Dariušs Piekuts un Marians Dimaļskis, pildot viceprezidenta un FISU viceprezidenta pienākumus. Viņi arī sniedza pārskatu par organizācijas darbību, prezentējot galvenos pagātnes sasniegumus un nākotnes plānus.

Viens no pirmajiem darba kārtības punktiem bija vispārējais biroja ziņojums, ko iepazīstināja EUSA ģenerālsekretārs Matjažs Pecovniks. Izpildkomitejas locekļi apsprieda EUSA sporta kalendāru 2022.–2024. gadam, pievēršot uzmanību divām gaidāmajām Eiropas universitāšu spēļu un čempionātu sezonām, kā arī turpmākajām sezonām, kurās joprojām ir atvērta konkursa procedūra 2025. gada Eiropas universitāšu čempionātam.

Tika prezentēti arī citi EUSA atbalstītie pasākumi un partnerības sporta pasākumi, kas notiks 2022. gadā. Eiropas Universitāšu spēļu Lodzā 2022 organizācijas komitejas delegācija tika uzaicināta uz Varšavu, lai prezentētu pasākuma progresa ziņojumu. Organizatoru komanda tiek paplašināta un cītīgi strādā, lai nākamajā vasarā uz Lodzu nogādātu Eiropā lielāko universitātes sporta notikumu.

Papildus sporta pasākumiem EUSA izpildkomitejas locekļi saņēma jaunāko informāciju par FISU un Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem. EUSA ar sava institūta starpniecību ir lepns partneris vairākos projektos, no kuriem daudzus līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+.

EUSA institūts pašlaik ir trīs lielāku projektu koordinators: e-sporta iekļaušana EUSA sportā (iSport), mobilitātes un labas prakses apmaiņas atbalstīšana universitāšu sportā (UniSport), Eiropas universitāšu spēles (EUG) un dubultās karjeras veicināšana, izglītojot jaunos žurnālistus (PRODUCE), kā arī brīvprātīgais darbs, ko atbalsta Eiropas Solidaritātes korpuss (ESK).

Konferenču un sanāksmju ietvaros dalībnieki definēja gaidāmo izpildkomitejas sanāksmju un EUSA-FISU semināra plānu 2022. gadam, kā arī izskatīja EUSA Ģenerālās asamblejas ziņojumu un EUSA-FISU stratēģisko dialogu, kas notika Budapeštā septembrī – 2021. gadā. Starptautiskās sadarbības tēmās dalībnieki saņēma jaunāko informāciju no biedriem, FISU un kontinentālajām federācijām, kā arī partneriem un citām organizācijām.

Papildus mājinieku prezentācijai, izpildkomitejas locekļiem bija arī iespēja dzirdēt jaunākās ziņas no Portugāles Universitātes sporta akadēmiskās federācijas (FADU), ko sanāksmē pārstāvēja tās prezidents Andrē Reiss un ģenerālsekretārs Manuels Veloso.

EUSA izpildkomitejas locekļi pārrunāja vairākas iekšējās lietas, iepazinās ar nacionālo augstskolu sporta asociāciju iesniegtajām kandidatūrām EUSA komisijām, kuras tiks izvirzītas nākamajā EUSA izpildkomitejas sēdē, kas paredzēta tiešsaistē 2021. gada 20. decembrī.

Informāciju sagatavoja,

Eiropas Universitāšu sporta asociācija

Dalies

Citi raksti