IDUS Latvia

LATVIJAS STUDENTU SPORTA JAUNAIS LOGO

Šā gada 19.jūnijā Latvijas Augstskolu sporta savienības (LASS) Valde ir apstiprinājusi jauno LASS logo.

LASS modernizējusi savu logo, apzīmējot Latvijas valsti ar valsts karogu, kurš lokveida kustībā paplašinās un tiecas uz augšu, simbolizējot kustību un panākumus, kuri atduras pret 3 zvaigznēm, kas veltītas ne tikai Latvijas kultūrvēsturiskajiem reģioniem – Kurzemei, Vidzemei un Latgalei, bet arī simbolizē sasniegumus, kas gūstami neatlaidīgā un mērķtiecīgā izaugsmē.

Logo ir piemērots arī starptautiskajai studentu jomai, attēlojot LASS burtu vietā LUSF (Latvian University Sports federation), kā arī saskan ar Starptautiskās Universitāšu sporta federācijas (FISU) jauno logo, kur lokveida stari simbolizē dinamiku un izaugsmi.

Logotipa īpašnieks ir LASS, kas nosaka vietu un veidu, kādā logotips tiek izmantots. Bez saskaņošanas ar LASS apzīmējumu lietot aizliegts.

Informāciju sagatavoja:

LASS izpilddirektore Kitija Seņkāne, www.studentusports.lv 

Dalies

Citi raksti