2017

Janvāris (16.01.2017)

Marts (01.03.2017)

Marts (21.03.2017) 2016.gada atskaite -  Kārtējā biedru sapulce

Aprīlis (18.05.2017)

Jūnijs (06.06.2017)

Augusts (09.08.2017)