Biedru (juridisko personu) saraksts

Latvijas Augstskolu sporta savienības Biedru (juridisko personu) saraksts uz 2015.gada 31.decembri šeit

Latvijas Augstskolu sporta savienības Biedru (juridisko personu) saraksts uz 2014.gada 31.decembri šeit